Motstånd mot att digitalisera arbetsmetoder och de beteendeförändringar som kommer med detta inom yrkesrollen kan bero på flera faktorer. Här är några möjliga skäl till detta motstånd:

8 vanligaste anledningarna till motstånd för digitalisering

 1. Otrygghet och rädsla för mindre att göra, arbetsbrist och kanske t.om arbetslöshet:
  Många anställda kan känna sig hotade av digitalisering eftersom de tror att deras jobb kan automatiseras eller ersättas av algoritmer. Detta kan skapa rädsla för förlust av arbete och ekonomisk otrygghet.
 2. Brist på förståelse och utbildning: Att anpassa sig till nya digitala arbetsmetoder kräver ofta ny kompetens och utbildning. Om alla blivande användare av systemet inte har tillgång till adekvat utbildning. OmLedningen inte investerar i detta kan det leda till motstånd och osäkerhet.
 3. Vanemässig motstånd: Människor är vana vid sina befintliga arbetsmetoder och rutiner. Att ändra beteende och sättet att arbeta kan vara svårt eftersom det kräver anpassning och kan uppfattas som obekvämt.
  Att digitalisera några steg av processen eller inte gå “all-in” är en vanlig väg till misslyckandet. Man måste våga släppa poolkanten och simma ut i det okända, för att kunna bryta mönster och komma till nästa nivå!
 4. Organisatorisk kultur: Vissa företag och organisationer kan ha en kultur som motverkar förändring. Om ledningen inte aktivt stöder digitalisering och beteendeförändringar. Om det finns en kultur av motstånd mot förändringar, kan det vara svårt att driva igenom sådana initiativ.
 5. Teknologiskt motstånd: Ibland kan det vara tekniska hinder eller brister i de digitala verktygen som används. Om tekniken inte är tillförlitlig eller användarvänlig kan det skapa frustration och motstånd. Som te.x att man är utspridd på flera plattformar med risk att tapp information eller inte få en tydlig översikt. Då tappar man känslan av att digitaliseringen är ett steg i rätt riktning.
 6. Kommunikationsproblem: Otillräcklig kommunikation om syftet med digitaliseringen och fördelarna med beteendeförändringar kan göra det svårt för människor att förstå varför förändring är nödvändig.
  Har man inte fått en tydlig bild om -varför- man ska jobba på det nya sättet och vilken nytta det gör, så är det högst osannolikt att digitaliseringen kommer ske på riktigt.
 7. Oro för integritet och säkerhet: När det gäller digitalisering och användning av teknik som samlar in och analyserar data kan det finnas oro för integritet och säkerhet. Människor kan vara oroliga för att deras personliga eller arbetsrelaterade data kan komma i fel händer eller användas på ett oönskat sätt.
 8. Ekonomiska incitament: Vissa yrkesgrupper kan ha ekonomiska incitament att motverka digitaliseringen eftersom den kan minska behovet av deras tjänster eller påverka deras inkomster negativt.

För att hantera motstånd mot digitalisering och beteendeförändringar är det viktigt att företag och organisationer tar itu med dessa faktorer genom att erbjuda utbildning och stöd. Kommunicera tydligt om fördelarna med förändringen, skapa en positiv företagskultur som främjar innovation och anpassning: Viktigt att hantera eventuella tekniska och säkerhetsfrågor på ett ansvarsfullt sätt. Det är också viktigt att involvera de anställda tidigt i processen.

Läs mer om våra moduler och dess uppbyggnad så förstår du hur man kommer förbi de vanligaste hinder som uppstår när du vill digitalisera ditt arbetssätt. Du kommer också se väldigt tydligt hur PlanTrails enastående approach till dessa vanliga motstånd. Läs mer om hur vi har löst de svåra knutarna med digitalisering av verksamheten. Se modulerna här!

Vill du läsa mer om förändringsprocesser så finns massor av fina studier.
Exempel 1

sv_SESvenska