Translate to Engelska

Produktinformation, garantitider och information som samlas in under byggnationen av huset kommer finnas tillgänglig för fastighetsägaren under hela husets livstid. Alla typer av skador på eller i fastigheten kommer bli lättare och billigare att åtgärda & reparera, eftersom du redan har all dokumentation i fickan för att kunna ta rätt beslut. Vi kallar det ”act on fact”.