Hur många montörer utför sin egen egenkontroll idag?
Det är väl känt att man låter en arbetsledare föra egenkontrollen åt andra personer, och gärna i slutet av dagen. Oavsett om detta sker Digitalt eller ej.
Riskerna med detta är att man missar arbeten som utförts och man låter arbetsledaren stå för signaturen på pappret att det är rätt produkter och rätt utförande, fast han inte ens var på plats vid montaget. Dessutom vet man inte riktigt hur många montage respektive montör gjort, eller om det finns anledning att kliva in och guida någon ifall man ser trender i montaget som i ett längre perspektiv kan utgöra en risk.

sv_SESvenska