Explore your superpowers

Specialdesignade arbetsflöden.
By using our modules you will experience your organisations true performance!

Våra mest populära moduler

  • Professionell app
  • Complete reports
  • Digital binder for certification
  • Mobil-app för Fellista
  • Web-app för mallbaserad Bilaga
  • Invite your contractors
  • Professionellt utformad app
  • Complete documentation inlc lengths
  • Digital Binder for Documentation

PlanTrail är inte bara en egenkontroll, det är ett verktyg som gör att vi aldrig tappar bort en enda brandtätning. Det är också ett verktyg som håller reda på olika beställare på samma ritning, och har en optimerat arbetsflöde som skyddar både mina montörer och beställaren. Vi levererar högre kvalitét till nöjdare kunder, det gör oss mer attraktiva på marknaden.

Simon Schumacher

Arbetsledande Montör, Brandtätarna

Digitalisering, -utan krångel!– Månadsabbonema
ng utan bindningstid
– Verktyg framtaget av experter för proffs
– Obegränsat antal Projekt & Ritningar
– Riskfritt att köra
– Kom igång på 20 minuter

Are you ready to experience your true performance?

A Digital tool you can rely on

Varför funkar inte de andra systemen till det vi gör?
PlanTrail digitaliserar sådant som idag inte finns stöd för i Projektlednings- eller vanliga bygg-appar

With an advanced machinery hidden behind a simple and pleasant user interface,
all our modules have a specially adapted workflow for your particular field of expertise.

PlanTrail helps you in all stages of the project

Z

Self audit and certification

Arbeten som ska dokumenteras, när det utförs

Plantrail takes 8 minutes from an installer and returns 20 minutes to the company.
Keeping order of 1000s of control points on 100s of projects is no difficulty in the streamlined workflows for self-inspection of Fire protection and jointing. Unleash your company's maximum productivity!

Löpande Kontroll & Efterkontroll

 – Arbeten som i realtid följs upp av fler parter
– Besiktningar med kompletta bilagor

PlanTrail har verktyget för den löpande projektuppföljningen som görs av beställaren eller konsult. Bjud in entreprenören för att maximera nyttan och kvalitén på projektet. Det är under projektets gång man löser de utmaningarna som ofta blir besiktningsanmärkningar sedan.
PlanTrail gives you higher quality on-site visits and helps you keep Annexes and Statements organized without cutting & pasting. With both an app to create the error list on the spot and a web login to create your attachment, all tedious administration is gone and you get to work on what you want instead.

en_USEnglish