Elementfog

Proffesionellt arbetsflöde som med ett par få klick ger dig både faktureringsunderlag med antalet meter som är fogade, samt en visuell översikt på hur långt du fogat och om det finns hinder.

 

  • Specialdesignade rapporter
  • Märk ut med klammer och se längder
  • Produkter finns i systemet
  • Statistik på montörer
  • Enastående dokumentation
  • Digital KMA-pärm

Vår modul för Elementfogning är till för att registrera sina professionellt utförda arbeten med fogning rung fönster och dörrar, likväl som fasad och betongelement. Många beställare kräver sällan så noga egenkontroll på alla dessa arbeten, eftersom det ej varit möjligt tidigare. Men du bestämmer själv din kvalitétsnivå för din verksamhet. 
Med de genomarbetade arbetsflöden som modulen erbjuder kan du lätt hålla koll på hur många meter du gjort, upprätta hinder om fogens bredd ej uppfyller kravet, eller kanske hittar du som entreprenör fler arbeten och genom PlanTrail enkelt kan redovisa för att få en extra beställning. 
Som fasadmontör eller huvudentreprenör är det lätt att få offert på arbetet om man specificerar arbetet i PlanTrail, dessutom kan man följa fogentreprenaden i realtid, och vara säker på att faktureringen är proportionerlig. 
Modulen för Elementfogning är till för dig som vill ha högre kvalitét och säkra upp att faktureringen inte ger utrymme för frågetecken. Testa den idag!

sv_SESvenska